Znaki towarowe

Kancelaria Oskar Losy zajmuje się m.in. własnością przemysłową, do której kwalifikują się treści i wizerunki stosowane w promocji i identyfikacji marki, takie jak loga, nazwy własne, hasła reklamowe i charakterystyczne, zarejestrowane wizerunki. Nasza kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie znaków towarowych, które nie tylko odróżniają jedną firmę od drugiej, ale są też elementem strategii reklamowej. Zarządzanie portfelem znaków towarowych ma duże znaczenie, ponieważ są one często wartością samą w sobie.

Doradztwo w zakresie własności przemysłowej

Budowanie i zarządzanie portfelem to złożone zadanie, wymagające znajomości nie tylko prawa, ale także specyfiki rynku. Rozumiemy na przykład, że sposób w jaki dokonano rejestracji treści zastrzeżonych, wpływa na zakres działań lub że ochrona znaków towarowych koniecznie musi uwzględniać różnice geograficzne. Doradzamy firmom jak zarządzać portfelem przez cały cykl ich “życia”, co pozwoli w tym czasie na ochronę własności intelektualnej i przemysłowej w świetle prawa polskiego i unijnego.

Zakres podejmowanych działań

Nasza kancelaria podejmuje się doradztwa prawnego w kwestii ochrony i zarządzania portfelem znaków towarowych, wykonując m.in. usługi takie jak:

 • rejestracja w Urzędzie Patentowym RP, urzędzie Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) i innych instytucji tego typu,
 • prowadzenie postępowań spornych dotyczących praw własności, w tym postępowań przed Urzędem Patentowym RP lub EUIPO,
 • monitorowanie potencjalnych naruszeń lub ocena konieczności przygotowania nowych zgłoszeń patentowych,
 • sporządzanie umów licencyjnych, umów o współpracę i umów o przeniesienie praw.

Współpracujemy zarówno z małymi przedsiębiorstwami, jak i dużymi korporacjami, potrzebującymi pomocy doraźnej lub stałych konsultacji prawnika oraz reprezentacji na różnych polach w kwestiach ochrony własności przemysłowej.

Przykładowe usługi

Rejestracja znaków towarowych
 • przygotowanie zgłoszeń krajowych, europejskich oraz międzynarodowych znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz innych właściwych urzędach
 • usługi oceny zdolności rejestrowej znaku towarowego oraz badanie znaków towarowych pod kątem potencjalnej kolizji z wcześniejszymi prawami ochronnymi na terytoriom Polski, Unii Europejskiej bądź innych państwach

 

Monitoring znaków towarowych
 • monitorowanie potencjalnych naruszeń praw ochronnych
 • audyt portfolio znaków towarowych
 • oceny konieczności zgłoszenia nowych znaków towarowych

 

Sprawy sporne
 • prowadzenie postępowań spornych dotyczących udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe lub uchylenia takiej ochrony
 • prowadzenie postępowań sprzeciwionych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO

 

Umowy
 • umowy przeniesienia praw
 • umowy licencyjne
 • umowy o współpracy

 

Zapytaj o poradę prawną