Znaki towarowe

Znaki towarowe nie tylko odróżniają jedną firmę od drugiej. Są również gwarancją jakości, kluczowym elementem Twojej strategii reklamowej. Poprzez wszystkie te funkcje znaki towarowe mają ogromną wartość ekonomiczną. Dla wielu przedsiębiorstw znak towarowy może być ich najcenniejszą własnością.

Rozumiemy, że budowanie i zarządzanie portfelem znaków towarowych to złożone zadanie wymagające wyjątkowej dokładności.  Rozumiemy na przykład, że sposób w jaki dokonano rejestracji znaków towarowych wpływa na zakres ich ochrony lub, że przy projektowaniu ochrony trzeba uwzględnić różnice geograficzne. Pytanie o to, czy znak towarowy narusza prawa innych, jest również pytaniem dla specjalistów.

Współpracując z ekspertami w zakresie znaków towarowy, możemy doradzać w całym cyklu życia znaku towarowego. Dzięki nam, Twoje znaki towarowe będą we właściwych rękach.

 

Przykładowe usługi

Rejestracja znaków towarowych
  • przygotowanie zgłoszeń krajowych, europejskich oraz międzynarodowych znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz innych właściwych urzędach
  • usługi oceny zdolności rejestrowej znaku towarowego oraz badanie znaków towarowych pod kątem potencjalnej kolizji z wcześniejszymi prawami ochronnymi na terytoriom Polski, Unii Europejskiej bądź innych państwach

 

Monitoring znaków towarowych
  • monitorowanie potencjalnych naruszeń praw ochronnych
  • audyt portfolio znaków towarowych
  • oceny konieczności zgłoszenia nowych znaków towarowych

 

Sprawy sporne
  • prowadzenie postępowań spornych dotyczących udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe lub uchylenia takiej ochrony
  • prowadzenie postępowań sprzeciwionych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO

 

Umowy
  • umowy przeniesienia praw
  • umowy licencyjne
  • umowy o współpracy

 

Zapytaj o poradę prawną