Kancelaria

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa umów, prawa autorskiego, znaków towarowych oraz prawa pracy. Specjalność Kancelarii stanowią problemy na styku prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

Adwokat Oskar Losy zdobywał doświadczanie w Polsce oraz za granicą. Po ukończeniu studiów w Polsce (prawo UAM w Poznaniu) oraz Belgii (prawo europejskie, program LLM w Gandawie), odbył staż w Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracował dla międzynarodowych kancelarii prawnych oraz jako prawnik wewnętrzny (in-house).

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności doradztwo prawne z zakresu ochrony marki, prawa umów, reprezentowanie Klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz sądami krajowymi (administracyjnymi, cywilnymi, w tym Sądem Najwyższym). Doświadczenie kancelarii obejmuje także wparcie branży IT, zwłaszcza za kresie umów wdrożeniowych.

Kancelaria służy Klientom wiedzą i doświadczeniem w obszarze HR, w kwestiach związanych zwłaszcza z zatrudnieniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, doradztwem w obszarze compliance, sporami sądowymi a także kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i pracy oraz mobilnością pracowników.

Zapytaj o poradę prawną