Umowy

Przedsiębiorcy zawierają umowy niemal codziennie, niezależnie od tego, czy są one na piśmie, czy nie. Prawo umów jest złożone. Mimo tego,  często zdarza się, że umowy są sporządzane bez odpowiedniej znajomości przepisów lub przy wykorzystaniu wzorców niezabezpieczających należycie ich interesów. Te mankamenty ujawniają się zwłaszcza w sytuacji, gdy między kontrahentami dochodzi do sporu.

Aby usunąć wszelkie niejasności ze swoich umów  warto upewnić się, że ich warunki są jasne i zgodne z prawem. Na tle kontraktów doświadczenie kancelarii obejmuje zwłaszcza doradztwo w zakresie umów IT (w tym umów wdrożeniowych) oraz umów dystrybucyjnych.

 • Umowy wdrożeniowe wymagają pewnej wiedzy specjalistycznej, zarówno w zakresie technologii, jak i standardów branżowych. Tworząc umowy IT dążymy do stworzenia ram współpracy, które dadzą największe szanse powodzenia realizacji uzgodnionego  projektu. Kancelaria przygotowuje umowy zarówno  w  tzw. metodyce agile jak i waterfall.
 • Chcąc rozwijać się przy pomocy dystrybutora czy agenta warto dobrze się do tego przygotować. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z prawnej i praktycznej różnicy między wyznaczeniem agenta a dystrybutora oraz zakresem jego praw.

Przy tworzeniu ww. umów punktem wyjścia są da las następujące aspekty:

 • ograniczenia dotyczące tego, gdzie dystrybutor może prowadzić działalność
 • ograniczenia dotyczące rodzaju towarów, które dystrybutor może sprzedawać
 • ograniczenia w sprzedaży konkurencyjnych produktów
 • minimalne wymagania zakupowe nałożone na dystrybutora
 • ustalenia dotyczące polityki cenowej

Ponadto w obszarze prawa umów możemy Cię wspomóc m.in. poprzez:

 • wyjaśnienie zagrożeń związanych z proponowanym kontraktem i doradztwo w zakresie praktycznych sposobów ich ograniczenia
 • doradztwo w zakresie uzgodnienia niezbędnych warunków handlowych (w tym polityk rabatowych)
 • doradztwo z zakresu zagadnień prawa konkurencji oraz własności intelektualnej, które mogą powstać w wyniku uzgodnień dotyczących sprzedaży i dystrybucji
 • objaśnienie niuansów dot. ubezpieczeń i rozkładu odpowiedzialności
 • przedstawienie możliwości wyjścia z umów sprzedaży i dystrybucji
 • ustalenie właściwego prawa i jurysdykcji sądów (w przypadku umów międzynarodowych)
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów (na etapie sądowym i przedsądowym), jeśli sprawy nie idą zgodnie z planem

Wybrane usługi

Przygotowujemy umowy dostosowane do potrzeb klientów. Oprócz umów sporządzamy wzorce umowne, regulaminy w tym regulaminy praw własności intelektualnej, regulaminy świadczenia usług na rzecz konsumentów (w tym sklepów internetowych), umowy zabezpieczeń.

Przygotowanie dokumentów korporacyjnych (umowy oraz statuy spółek oraz fundacji).

Przeprowadzenie audytów w zakresie realizacji umów w przedsiębiorstwie (kontrola umów o pracę, umów o dzieło i zlecenia). Na podstawie rezultatów kontroli proponujemy rozwiązania modelowe, które pozwolą usprawnić proces wykonywania umów i zwiększyć bezpieczeństwo prawne.

Zapytaj o poradę prawną