Prawo pracy

Prawo pracy to jeden z podstawowych obszarów praktyki każdej kancelarii prawnej świadczącej kompleksowe usługi prawna dla przedsiębiorstw. To zrozumiałe, gdyż sukces przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od jej pracowników; jednak zatrudnienia stanowi również zwykle jeden z istotniejszych czynników kosztowych  firmy. Zagadnienia prawa pracy dotyczą każdej firmy, są istotne ekonomicznie i ze względu na silny krajowy charakter tej dziedziny prawa nie mogą być rozwiązane bez znajomości lokalnych uwarunkowań.

Oferujemy klientom krajowym i międzynarodowym kompleksowe doradztwo we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy. Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy nasza baza klientów obejmuje nie tylko klientów polskich, ale także firmy z kapitałem zagranicznym.

Doświadczenie kancelarii obejmuje doradztwo przy kwestiach legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników spoza Polski, a także doradztwo w obszarze compliance oraz w obszarze kwestii ochrony danych osobowych związanych z zatrudnieniem począwszy od procesu rekrutacyjnego, po monitorowanie stosunku pracy jak i ustanie zatrudnienia.

Wybrane usługi

Wsparcie przy zatrudnianiu pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywanie kontraktów managerskich
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług
 • przygotowywanie umów na usługi doradcze B2B
Asystowanie w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych
 • opracowywanie strategii zwolnień
 • wsparcie w optymalizacji kosztów zwolnień
 • analiza ryzyka sporów oraz minimalizacja ryzyka
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów
 • przygotowywanie porozumień w zakresie rozwiązania umów o pracę
Przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych
 • regulaminów pracy
 • regulaminów wynagradzania
 • regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych
 • procedur: (organizacji pracy, ochrony sygnalistów, dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę, polityk w zakresie floty służbowej, dofinansowania kosztów edukacji etc.)
Wsparcie przy kształtowaniu struktur czasu pracy oraz wynagrodzeń
 • dostosowanie systemów czasu pracy do potrzeb Pracodawcy
 • optymalizacje struktur płac i świadczeń pod kątem potrzeb Pracodawcy
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz regulowanie zakazu konkurencji
 • przygotowywanie umów o zachowanie poufności (NDA)
 • przygotowywanie umów z zakresu zakazu konkurencji
Przygotowywanie regulacji wprowadzających outsourcing, tzw. leasing pracowniczy oraz secondment
 • dostosowanie systemów czasu pracy do potrzeb Pracodawcy
 • optymalizacje struktur płac i świadczeń pod kątem potrzeb Pracodawcy
Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych wraz z przygotowaniem procedur przejścia pracowników między zakładami pracy
 • przygotowywanie informacji o przejściu pracowników w trybie art. 231p.
 • przygotowywanie porozumień z pracownikami
 • przygotowywanie planów przejścia pracowników
Reprezentowanie klientów przed sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i innymi urzędami w zakresie prawa prac

Zapytaj o poradę prawną