Polityka prywatności

Polityka Prywatności i regulamin strony www.losy.com.pl

 • 1. Informacje o nas i postanowienia ogólne

Administratorem strony internetowej www.losy.com.pl jest kancelaria adwokacka Oskar Losy, ul. Wojskowa 7/116, 60-792 Poznań, NIP: 7792338993 („Kancelaria”).

Za pośrednictwem formularzy oraz odnośników i funkcjonalności zamieszczonych na stronie internetowej Kancelaria może zbierać Państwa dane osobowe. Wówczas będziemy administratorem Państwa danych osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@losy.com.pl

Regulamin wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego.

 • 2. Polityka Prywatności – strona internetowa losy.com.pl

W niniejszej Polityce Prywatności i regulaminie znajdą Państwo podstawowe informacje o tym w jaki sposób funkcjonuje nasza strona internetowa i jej podstrony („Strona”) oraz w jakim zakresie i jakie informacje są przez nas zbierane.

 • 3. Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie. Stosujemy odpowiednie rozwiązania techniczne, które uniemożliwiają jakiekolwiek przypisanie zbieranych przez nas informacji do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Ponadto stosowane przez nas środki zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez nieuprawnione osoby.

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Wyjątkiem jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), które przysługuje Państwu w każdym przypadku.

W celu uzyskania informacji o prbiuro@losy.com.pl

 

 • 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Kancelaria świadczy na rzecz użytkownika usługi świadczone drogą elektroniczną:

  • udostępnianie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany użytkownik mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Kancelarię, usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • posiadanie dostępu do sieci Internet
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z formularzy
  • posiadanie aktywnego konta e-mail

Kancelaria nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 

 • 5. Aktualizacja Polityki Prywatności i regulaminu Strony

Polityka i regulamin Strony podlegają bieżącej weryfikacji, a w razie potrzeby są aktualizowane. Zmiana treści staje się skuteczna w momencie umieszczenia zaktualizowanej wersji na Stronie.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 24.08.2021 r. i jest dostępna na Stronie.

Zapytaj o poradę prawną